Doelgroepen

Iedereen kan te maken krijgen met de noodzaak van een woningaanpassing: van jong tot oud. Bij zo’n woningaanpassing zijn vaak diverse partijen betrokken. Al die partijen kunnen een beroep doen op onze kennis en ervaring.

Onze klanten zijn:

  • Gemeenten
  • Particulieren
  • Indicatiestellers
  • Zorginstellingen en woningstichtingen
  • Rechtbanken

Diensten per doelgroep

Gemeenten
Tal van gemeenten schakelen ons al in bij zowel eenvoudige als complexe woningaanpassingen in het kader van de Wmo.

Particulieren
Particulieren kunnen wij adviseren over de doelmatigheid van eventuele voorzieningen, zodat aanpassingen ook écht leiden tot meer wooncomfort (Wij adviseren alleen particulieren in gemeenten die niet samenwerken met Chambers).

Zorginstellingen en woningstichtingen
Zorginstellingen en woningstichtingen kunnen door ons bijvoorbeeld laten beoordelen of voorzieningen in woningen daadwerkelijk een oplossing zijn voor mobiliteitsproblemen en of verkeers- en gebruiksruimten in seniorencomplexen beantwoorden aan alle eisen.

Rechtbanken
Rechtbanken ten slotte kunnen wij adviseren over bouwkundig-ergonomische geschillen.

Indicatiestellers
Indicatiestellers die een compleet advies willen presenteren, kunnen ons inschakelen voor de bouwkundig-ergonomische aspecten.