ONZE

DIENSTEN

Bouwkundig advies

lijn

Chambers levert onafhankelijk bouwkundig advies voor woningaanpassingen vanuit de Wmo

Wanneer een burger (belanghebbende) een aanvraag bij de gemeente doet voor een woningaanpassing vanuit de Wmo, kan de gemeente Chambers inschakelen als onafhankelijk adviesbureau. Dan gaan wij als volgt te werk:

 • De belanghebbende doet een aanvraag bij de gemeente voor een woningaanpassing vanuit de Wmo.

 • De gemeente schakelt ons in om te adviseren over de mogelijkheden voor een woningaanpassing.
 • Tijdens ons huisbezoek bij de belanghebbende doen wij een opname van de bestaande situatie en brengen die in beeld middels het maken van een plattegrond/schets.
 • Wij maken een ergonomisch - bouwkundig - aanpassingsplan aan de hand van de opname, eventueel met het rapport van de ergotherapeut en of medische indicatiesteller. Daarbij maken we onderscheid tussen wat wel en niet onder Wmo valt. Een rolstoelingang is noodzakelijk; vloerbedekking bijvoorbeeld niet.
 • Wij maken een Programma van Eisen met kostenraming, gebaseerd op het afwerkingsniveau van sociale woningbouw.
 • Wij leveren ons complete advies aan de gemeente. Aan de hand hiervan kan de belanghebbende twee of drie gespecificeerde offertes opvragen bij verschillende aannemers, voor het verder uitvoeren van de woningaanpassingen. Wij adviseren altijd meerdere offertes op te vragen, om verzekerd te zijn van de beste prijs.

Bouwkundig advies buiten de Wmo

De vraag van belanghebbende kan buiten de Wmo-kaders vallen. Bijvoorbeeld wanneer de ruimtes groter zijn dan is vastgesteld binnen de Wmo, of dat er voor luxere materialen wordt gekozen. De kostenraming zal dan worden gebaseerd op goedkoopst compenserend. Op basis daarvan kunt u uw beschikking vaststellen. 

Geïnteresseerd in wat Chambers voor u kan betekenen? Neem contact met ons op, of lees hier meer over wat wij doen. Bekijk ook onze andere diensten:

Offertecontrole - Eindcontrole

Bouwkundig &
ergonomisch advies

Bouwkundig & ergonomisch advies
quote

Altijd volgens het uitgangspunt van de Wmo:
adequaat en goedkoopst compenserend, met het
afwerkingsniveau op basis van sociale woningbouw."

Offerte Controle

lijn

Chambers controleert als onafhankelijke partij offertes van aannemers aan de hand van de Wmo-eisen

Op basis van ons advies heeft de burger (belanghebbende) een offerte opgevraagd bij een aannemer voor de woningaanpassingen. Als gemeente kunt u deze offerte door Chambers laten controleren, of deze inderdaad volgens de Wmo-eisen is opgesteld. Dat gaat als volgt:

 • Als de belanghebbende een offerte met kostenraming heeft opgevraagd bij een aannemer, wordt deze doorgestuurd naar de gemeente. De gemeente schakelt Chambers in voor de controle van deze offerte aan de hand van onze eigen kostenraming. Bijvoorbeeld of er geen stelposten in zitten en/of andere werkzaamheden zijn benoemd. Zo weet u zeker dat de gemeente niet meer betaalt dan nodig is.
 • Omdat de aannemer een commerciële doelstelling heeft, maken wij wederom een onderscheid tussen noodzakelijke en wenselijke aanpassingen volgens de Wmo-eisen. Bijvoorbeeld wanneer een aannemer een complete renovatie voorstelt, wanneer een kleinere aanpassing voldoende is. Het uitgangspunt is dat de woningaanpassing zo goedkoop en adequaat mogelijk is.
 • In dit stadium kan Chambers contact hebben met de aannemer over de diverse zaken. Dit doen wij altijd namens de gemeente en volgens de eisen van de Wmo. Bij een conflict tussen de gemeente en aannemer, bijvoorbeeld over de kosten, kunnen wij tevens als mediator optreden.
 • Wij controleren de offerte aan de hand van ons eigen programma van eisen en kostemraming. Zijn er verschillen? Dan leveren wij deze samen met de offertecontrole aan via een mutatierapport. Op basis hiervan kan de gemeente en de belanghebbende verder met de aannemer schakelen.

 Chambers kan een offertecontrole uitvoeren als vervolg op het eerdere advies, maar ook als losse opdracht. Voor beide kunt u als gemeente contact met ons opnemen.
laat uw offerte controleren volgens de Wmo-richtlijnen

Wij adviseren om altijd meerdere offertes bij aannemers op te vragen om te kunnen vergelijken. Hierbij kan Chambers als onafhankelijke partij meedenken en adviseren over specificaties en prijzen, zodat u als gemeente zeker weet dat de offerte conform de Wmo-eisen is. Bijvoorbeeld wanneer een aannemer de complete renovatie van een ruimte voorstelt, wanneer een kleinere aanpassing ook voldoende is. Zijn er verschillen? Dan leveren wij dit met een mutatierapport. Een offertecontrole van Chambers kan als onderdeel van een volledig project uitgevoerd worden, maar ook als een losse opdracht.

Laat u adviseren door Chambers

Geïnteresseerd in wat Chambers voor u kan betekenen? Neem contact met ons op, of lees hier meer over wat wij doen . Bekijk ook onze andere diensten:

Bouwkundig advies - Eindcontrole

Eindcontrole

Chambers controleert als onafhankelijk adviseur de uitvoering en afronding van de woningaanpassingen volgens de Wmo.

Is de offerte akkoord, en worden de woningaanpassingen uitgevoerd door de aannemer? Dan kan de gemeente Chambers inschakelen voor een tussentijdse controle of eindcontrole. Als onafhankelijk adviesbureau zijn wij niet verantwoordelijk voor de projectbegeleiding, maar zijn er wel scherp op of alles volgens de Wmo-eisen wordt uitgevoerd. Dat gaat als volgt:

 • De offerte is akkoord, en de aannemer voert de woningaanpassingen uit bij de belanghebbende. De gemeente schakelt Chambers in om een controle te doen, als verantwoording dat de aannemer correct volgens het PvE en de Wmo-eisen te werk gaat.
 • Dit kan een tussentijdse controle zijn, bijvoorbeeld van een termijn factuur.
 • Bij een eindcontrole kijken wij of de aanpassingen correct volgens het programma van eisen uitgevoerd zijn en alle specificaties kloppen. Bijvoorbeeld of alle noodzakelijke voorzieningen aanwezig zijn en ook echt werken. Natuurlijk moet de belanghebbende ook tevreden zijn over het resultaat.
 • Bij verschillen of conflicten kan Chambers verder met de gemeente schakelen om hierover te adviseren.

 

Schakel Chambers in als mediator of second opinion

Is het resultaat niet naar verwachting van de belanghebbende en/of gemeente, of is er sprake van een ander bouwkundig conflict? Schakel Chambers in als mediator, en wij helpen u verder. Bijvoorbeeld wanneer er onvoorziene kosten aan te pas zijn gekomen, of de bouwplannen afwijken van het oorspronkelijke aanpassingsplan.

Laat u adviseren door Chambers

Geïnteresseerd in wat Chambers voor u kan betekenen? Neem contact met ons op, of lees hier meer over wat wij doen . Bekijk ook onze andere diensten:

Bouwkundig advies - offerte controle