OVER
ONS

lijn

Chambers voorziet consulenten van gemeenten van onafhankelijk bouwkundig - ergonomisch - advies

Hoe werkt een woningaanpassing vanuit de Wmo?

De WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) helpt burgers om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven
wonen. Bijvoorbeeld bij een fysieke of mentale handicap. Vaak komt daar een woningaanpassing bij kijken, om het zelfstandig wonen mogelijk te maken.

Bijvoorbeeld door een rolstoelingang of eeninvalidentoilet te installeren. Daar kan de gemeente in ondersteunen.

Er zijn strikte eisen voor wat wel en niet onder de WMO valt. De woningaanpassing moet zowel adequaat als goedkoopst compenserend zijn.

 Dat kan in de praktijk ingewikkeld zijn. Al meer dan 30 jaar
ondersteunt Chambers meer dan 40 gemeenten bij het opstellen van een onafhankelijk bouwkundig - ergonomisch-
advies.

Als u als gemeente een aanvraag voor een woningaanpassing vanuit de WMO krijgt, is het belangrijk om daarin goed geadviseerd te worden. Dat is waar wij u te hulp schieten.

Quote

Deskundigheid op bouwkundig gebied, ergonomische invulling, calculaties en uitvoering. Onze adviseurs vullen elkaar aan!”

Lijn

Hier helpt Chambers u mee

Chambers levert al meer dan dertig jaar onafhankelijk advies aan gemeenten op gebied van de WMO. Het is ons streven om consulenten van gemeenten van helder en gedegen advies te voorzien. Dit doen wij zonder commercieel oogmerk. Ons doel is altijd om volgens de Wmo-eisen zowel adequaat als een zo goedkoop mogelijke oplossing te bieden, zodat de belanghebbende en gemeente geen onnodige kosten hebben. Daarbij houden we strikt scheiding tussen de noodzaak en wenselijkheid van de belanghebbende.

Wij leveren ons advies voor gemeenten in elke fase van het proces: het advies, de offertecontrole en de eindcontrole. Wij kunnen voor alle diensten ingeschakeld worden voor één project, maar ook voor losstaande opdrachten. Bijvoorbeeld alleen een offertecontrole of eindcontrole.

Chambers kijkt proactief naar besparingsmogelijkheden en durven ook ongevraagd adviezen te geven, wanneer wij zien dat plannen en processen verbeterd kunnen worden. Ook wanneer een woningaanpassing buiten de Wmo blijkt te vallen, kunnen wij hier verder over adviseren.

Natuurlijk houdt Chambers de actuele ontwikkelingen rond de WMO voortdurend bij, en werken wij continu toe naar een steeds efficiëntere dienstverlening. Twijfelt u als gemeente over de beste aanpak bij een aanvraag? Dan adviseren wij u daar graag over.

Dit doet Chambers niét

Woningaanpassingen vanuit de Wmo kunnen ingewikkeld zijn. Daarom zijn wij graag helder over de zaken
waar u als gemeente Chambers wel en niet voor in kunt schakelen. Dat maakt het proces gemakkelijk.


Geen directe opdrachten vanuit eindklanten of aannemers.

Wij worden alleen ingeschakeld via een Wmo-consulent van de gemeente. Vervolgens kunnen wij wel met de andere partijen contact hebben, maar altijd namens de gemeente en in context van de Wmo.

Niet-Wmo opdrachten.

Chambers wordt specifiek als adviesbureau ingeschakeld voor opdrachten vanuit de Wmo. Wél kunnen wij binnen deze kaders aangeven wat wel en niet onder de Wmo valt, en dit ook in onze adviezen meenemen. Dan staat dit helder als niet-Wmo deel aangegeven in het plan van aanpassingen en de kostenraming.

 

 

 

Project/bouwbegeleiding.

Wij kunnen op verzoek van de gemeente onafhankelijk de offertes en voortgang van de woningaanpassing controleren, maar dragen geen verantwoordelijkheid voor de projectbegeleiding. Bovendien doen wij dit altijd vanuit de Wmo-eisen. Chambers is geen aannemer en speelt hierin geen vervangende rol.

Bouwtekeningen/ constructieberekeningen.

Wij maken gebruik van principe tekeningen/schetsen om onze adviezen en specificaties vorm te geven. Dit zijn geen technische bouwtekeningen die direct ingezet kunnen worden. Dit wordt, als dit noodzakelijk is door de aannemer/architect gerealiseerd.

Ook tekenen wij geen gevels en constructies uit en voor   indienen van de omgevingsvergunning kunt u helaas niet bij ons terecht.

 

Ons team

Cees Paas
Cees Paas

            Adviseur

mail icon   cees@chambers.nl

 

Cees Paas

Adviseur

mail icon   cees@chambers.nl

 

Jaap Roukens
Jaap Roukens

            Adviseur

mail icon   jaap@chambers.nl

 

Jaap Roukens

Adviseur

mail icon   jaap@chambers.nl

 

Untitled
Johan Meeuse

            Adviseur

mail icon   johan@chambers.nl

 

Johan Meeuse

Adviseur

mail icon   johan@chambers.nl